Hlavní menu

Postavení akupunktury
v České republice

V r.1980 byly vydány přesné směrnice pro provádění akupunktury u nás. V r.1989 byla Akupunkturistická společnost přijata do České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Záhy potom Česká lékařská komora prohlásila akupunkturu za řádnou funkční specializaci. Je vydáván informační bulletin „Čs. akupunktura“, školením v AKU se zabývá Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. Do současné doby bylo vyškoleno v základních kurzech kolem 4000 lékařů.

Ještě rychlejším tempem se v posledních desetiletích vyvíjela AKU ve všech západních státech. Existují tam specializované kliniky, výzkumné ústavy pro AKU a jsou vydávány odborné časopisy, např. „American Journal of Acupuncture“ nebo německý „Akupunktur, Theorie und Praxis“. Kromě národních společností existuje i mezinárodní společnost ICMART, jejímž členem je i společnost česká.