Hlavní menu

Reakce na akupunkturu
a délka sezení

Odpověď na stimulaci akupunkturních bodů je značně individuální. Na základě dlouhodobých pozorování se uvádí, že u přibližně 10% populace je akupunktura účinná jen málo nebo vůbec, ale většina populace vykazuje dobrý efekt akupunkturní postupy léčby. Reakce na akupunkturní sezení je variabilní co do projevů a intensity:

1. Bezprostředně po akupunktuře až několik hodin poté se může dostavit výraznější únava, proto je potřebné si na dobu alespoň několika hodin po akupukturním sezení nenaplánovat činnosti vyžadující zvýšené soustředění. Tato reakce není příliš častá.

2. Jindy dojde po prvním sezení k mírnému zlepšení potíží , které do druhého dne mizí a vše se vrací do původní situace nebo I ke zhoršení obtíží. Což je příznivé znamení a taková reakce je pouze po prvním sezení . Nápadnější změna k lepšímu nastává po 2-3 sezeních.

3. Zajímavým stavem je objevení se dalších obtíží poté co dojde k odeznění bolestivého stavu se kterým pacient navštívý svého lékaře. Jedná se o tzv cibulový efekt , kdy menší obtíže jsou překryty výrazným bolestivým stavem do doby jeho odtranění..

Délka, počet a frekvence jednotlivých sezení podléhá stanovenému léčebnému plánu, který je individuální dle konkrétního onemocnění a pacienta. Délka jednotlivých sezení je závislá na tom, jakou stimulaci provádíme a pohybuje se od 10 min při tonizační technice až po 45 při sedativní technice stimulace aktivního bodu. Léčba se většinou provádí denně nebo obden, u chronických onemocnění zpravidla ve větším časovém rozestupu, ale ne více než jeden týden. Počet ošetření závisí od typu nemoci a u většiny onemocnění vystačíme s 5 až 6 sezeními, někdy se požadovaný efekt dostaví i po prvním nebo druhém sezení a pokud už v průběhu prvních sezení příznaky onemocnění o obtíží vymizí úplně, můžeme léčbu kdykoliv ukončit. Naopak u chronických stavů je potřeba delšího časového úseku. Úspěšnost akupunktury je závislá i na spolupráci pacienta a jeho dodržování doporučení na životosprávu, cvičení a rehabilitaci.