Hlavní menu

Akupunktura

Organismus jako mikrokosmos je součástí makrokosmosu a je ovládaný energií čchi, která zajišťuje rovnováhu mezi dvěma základními principy, jinem a jangem a neustále plynule proudí po určitých drahách v pravidelných intervalech . Tyto dráhy spojují všechny orgány a systémy v těle. Na průběhu dráh jsou aktivní body, kterých je přes 1000 ( běžně se využívá cca 200 bodů ). Další body tzv. mimodráhové neleží na průběhu drah a mají své specifické účinky. V patologickém stavu (škodlivé vlivy z vnějšku, nevhodná životospráva, negativní emoce, atd.) může vzniknout porucha toku čchi, což se projeví jako nedostatek čchi v některé dráze a jako nadbytek čchi v jiné dráze. V dalším vývoji může dojít až k celkovému uzávěru přechodu mezi dráhami a následnému vyprázdnění dráhy za překážkou s chorobnými následky podle toho o jakou dráhu by šlo. Současně se naruší I jinjangová rovnováha. Pomocí dráždění aktivních bodů se obnoví plynulý tok čchi v dráze a dojde k potlačení patologockého stavu.

Léčba se tedy provádí vpichem akupunkturní jehly do aktivních bodů, z nichž každý má svoji funkci. Podle typu onemocnění a diagnostiky se používá různý počet jehel , různé kombinace aktivních bodů a různý způsob zavádění jehel. Používají se nejčastěji ocelové sterilní jehly , mohou se i používat jehly měděné, stříbrné, zlaté (vždy sterilní ). Zavádějí se do různé hlouby a ponechávají se různě dlouhou dobu , podle toho jaký efekt chceme dosáhnout. Cílem vpichu je obnovit proudění čchi a rovnováhu energie v dráze buď tonizací nebo sedací .