Hlavní menu

O nás

MUDr. Václav Kotačka

Absolvent lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství s atestacemi v oboru anestezilogie a resuscitace. Postgraduální vzdělávání v oblasti regionální anestezie.

Absolvent kurzu „Základy akupunktury“ na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze, vcetně závěrečné zkoušky.

Postgraduální vzdělávání na klinice tradiční čínské medicíny v Praze.

Specializuje se na terapie bolestivých stavů páteře, kloubů, svalo šlachových bolestí a bolesti hlavy. Dále na respirační problémy (alergie, asthma, atd.). Rovněž řeší psychologické problémy.

Naše centrum úzce spolupracuje s rehabilitačním oddělením o ostatními odbornostmi na naší poliklinice.

MUDr. Radek Veselý, Ph.D.

Absolvent lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství se třemi atestacemi v oboru chirurgie a traumatologie. Postgraduální doktorské studium v oboru úrazové chirurgie.

Odborný asistent na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

Absolvent kurzu „Základy akupunktury“ na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze, včetně závěrečné zkoušky.

Specializuje se na léčbu bolestivých stavů skeletu, kloubů, šlach a svalů. Léčení úrazových a poúrazových stavů. V indikovaných případech možné operační řešení.