Hlavní menu

Ochrana osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti MUDr. Václav Kotačka, se sídlem Zahradníkova 2/8, Brno, IČ: 71336273, oprávnění k poskytování zdravotních služeb e.č. 1737/2014 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  – jméno a příjmení
  – e-mail

 2. Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti MUDr. Václav Kotačka.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  – vzít souhlas kdykoliv zpět,
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  – na přenositelnost údajů,
  – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.